Αρχική Σελίδα
Διαδίκτυο


OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEB SITE) ΤΗΣ ISTOPRESS.

1. Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για το αντικείμενο (σκοπό, προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.) της ISTOPRESS ΜΕΠΕ, καθώς και όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής από τους χρήστες της ηλεκτρονικής σελίδας.

2. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της ISTOPRESS ΜΕΠΕ , επί της οποίας διατηρεί τα περιουσιακό και ηθικό δικαιώματα, και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία κλπ. αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της.

3. Η ISTOPRESS ΜΕΠΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτής, και απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χρήση τους από τρίτους.

4. Οι προβαλλόμενες με την παρούσα ιστοσελίδα επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και σήματα προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων που η ISTOPRESS εμπορεύεται, αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικού δικαιώματος των οικείων νομικών και φυσικών προσώπων, και η προβολή και η χρήση τους από την ISTOPRESS δεν σημαίνει ούτε αποτελεί βούληση αυτής να εμφανίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σαν προερχόμενες από αυτήν ή ότι η ISTOPRESS είναι θυγατρική επιχείρηση των εν λόγω νομικών και φυσικών προσώπων προκαλώντας σύγχυση.

5. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και καμιά απολύτως δέσμευση αναλαμβάνει η ISTOPRESS όσον αφορά τις περιεχόμενες σ’ αυτή πληροφορίες, προσφορές κλπ.. Η ISTOPRESS ΜΕΠΕ επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε χρόνο και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κλπ. της ιστοσελίδας αυτής. Συνεπώς οι περιεχόμενες στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κλπ. δεν καθιδρύουν οποιανδήποτε ευθύνη αυτής έναντι των χρηστών της, τέτοιας ευθύνης δυναμένης τυχόν να υπάρξει στα πλαίσια του νόμου μόνο μετά την παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών.

6. Η ISTOPRESS δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί στον χρήστη της παρούσας σελίδας για λόγους που δεν οφείλεται σε υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά της, όπως, ενδεικτικά, εσφαλμένη ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη, διακοπές οποιουδήποτε είδους, καθυστερήσεις κατά την χρήση ή μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών κλπ.

7. Η μετάδοση στοιχείων προσωπικού, επαγγελματικού κλπ. χαρακτήρα από τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας στην ISTOPRESS και η συλλογή και τήρηση αρχείων αυτών απ’ την εταιρεία παρέχει την δυνατότητα σ’ αυτήν επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, πληροφοριών κλπ., μόνο για στατιστικούς λόγους και λόγους λειτουργίας της εταιρείας, και αποκλειστικά μόνον από την ISTOPRESS και εντός των όρων και προϋποθέσεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 
Εκδόσεις
 
Διαφημίσεις
 
ISTOPRESS ΜΕΠΕ
Δασκαλάκη 31
11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 6998553
Fax. 210 8226496
istopress@gmail.com

Copyright 2011, ISTOPRESS ΜΕΠΕ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.